DEMOGRAFIA


Karpacz
Ludność Karpacza w latach 2006/2007 wg płci (osoba):
Rok Ogółem Mężczyźni Kobiety
2006 5010 2308 2702
2007 4997 2295 2702
Ludność Karpacza w latach 2006/2007 w wieku (osoba):
Rok przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym
2006 844 3334 832
2007 818 3348 831
Pracujący w głównym miejscu pracy wg płci (osoba):
Rok Ogółem Mężczyźni Kobiety
2006 984 357 627
2007 1048 386 662
Bezrobocie – zarejestrowani wg płci (osoba):
Rok Ogółem Mężczyźni Kobiety
2006 386 187 199
2007 247 117 130

Źródło: www.stat.gov.pl