WARUNKI KLIMATYCZNE


Karpacz

Klimat Karpacza kształtuje się pod wpływem mas powietrza napływających znad Atlantyku i Skandynawii. Jest ostry, subpolarny, odpowiadający miejscom położonym 400 m wyżej w Tatrach. W Karkonoszach występuje duża zmienność stanów pogody, niska średnia roczna temperatura, długa zima i krótkie, lecz chłodne lato. W Karpaczu najzimniejszym miesiącem jest luty (-7° C), natomiast najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień (+15° C).

Karkonosze, a szczególnie Śnieżka należą do najbardziej wietrznych obszarów Europy. Wieją tu wiatry fenowe, które powodują wiatrołomy. Tylko około 3 dni w roku należy do zupełnie bezwietrznych.  Na Śnieżce średnia temperatura wynosi 0° C, najzimniejszy miesiąc to styczeń i luty (-7,1° C), najcieplej jest w lipcu i sierpniu (+8,3° C). Najzimniejszą temperaturę, która zanotowano na Śnieżce wynosiła -33° C. Pokrywa śnieżna zalega tu około 200 dni w roku.

Najwięcej opadów odnotowuje się w lipcu, najmniej natomiast w lutym i wynoszą one średnio ok. 1200 mm rocznie. Liczba dni z mgłą w Karpaczu wynosi ok. 60 dni, na Śnieżce przekracza 300 dni.  W Karpaczu dni burzowych występuje 28 w roku a na Śnieżce 26.

Do ciekawych zjawisk atmosferycznych można zaliczyć:

  • Inwersje temperatury– temperatura wzrasta wraz ze wzrostem wysokości czego efektem jest gromadzenie się cięższego i chłodniejszego powietrza w dolinach, natomiast w wyższych partiach gór jest słonecznie i ciepło. Zjawisko to występuje najczęściej w miesiącach zimowych.
  • Widmo Brockenu – jest to zarys (cień) obserwatora, zwykle otoczony aureolą (glorią), widoczny na ścianie mgły lub bliskiej chmury, poruszający się wraz ze zbliżeniem do niego.
  • Ognie Św. Elma – widoczne są podczas występowania w górach chmur burzowych w postaci iskrzenia przedmiotów metalowych lub powierzchni ciała ludzkiego. Same “elmy” nie są groźne ale mogą świadczyć, że w każdej chwili może w okolicy uderzyć piorun.
  • Miraże – są to proste lub odwrócone kontury obiektów, które są niewidoczne w warunkach normalnych z powodu krzywizny ziemi.

Źródło: Hirsch-Tabis A., Tabis E. K., Karpacz – Krummhubel. Dzieje miasta pod Śnieżką, Związek Gmin Karkonoskich, 2005.